Thiết kế nội thất Penthouse, Diamond Island, Ho Chi Minh

  • Home
  • /
  • Portfolio
  • /
  • Thiết kế nội thất Penthouse, Diamond Island, Ho Chi Minh

Penthouse on Diamond Island, Ho Chi Minh city, Vietnam

Căn hộ penthouse Ho Chi Minh Diamond Island này là căn hộ penthouse thông tầng cùng bể bơi ngoài trời của tháp Maldives. Công trình penthouse hcm bàn giao năm 2020

PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-1
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-2
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-3
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-4
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-5
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-6
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-7
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-8
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-9
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-10
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-11
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-12
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-13
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-14
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-15
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-16
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-17
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-18
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-19
PENTHOUSE-HO-CHI-MINH-20

Date2019
LocationDiamond Island, Ho Chi Minh, Vietnam

 

 

Share: